Hvorfor

ProClean passer til din bedrift

Vi tilpasser oss dine behov og gir våre råd. Og så følger vi opp. Om igjen, og om igjen. Slik heves kvaliteten.

Om oss

ProClean versjon 2021 er en gruppe mennesker som innehar unik ekspertise innen sitt fagfelt. I bakhånd ligger det 40 år med erfaring. Det inkluderer 40 år med prosjekter, innkjøp, utvikling og ledelse, videreført til dagens generasjon.

Proclean_orkide

ProClean og miljøet

Viktige grunnleggende verdier gir utslag med tanke på HMS, etikk, arbeidsmiljø, produkter og midler. ProClean arbeider målrettet på disse områdene og vi er ofte først ute med nye, innovative og miljøvennlige løsninger.

- Fra daglig renhold til tunellvask! Hva er din utfordring?

Hva skjer hos ProClean?

Tepperens Hotell Jæren
Dreamteam!
Tananger Senter
handheld-desinfisert-proclean
Responstid!
Intervju – Coronavask
Coronavask / Hygiene / Intervju / Proclean
Gulvet ble skinnende jo!
Gulvpleie / Nyhet / Proclean / Renhold