Hvorfor

ProClean passer til din bedrift

Because we walk the walk.

proclean-ansatte-alle

Om oss

Vi har vært en del av det lokale næringslivet siden 1980. Rogaland er hjemmemarkedet vårt. Våre medarbeidere speiler det samfunnet vi er en del av. Lokale eiere og sterk regional forankring har sørget for en solid utvikling disse årene.

Proclean_orkide

ProClean og miljøet

Viktige grunnleggende verdier gir utslag med tanke på HMS, etikk, arbeidsmiljø, produkter og midler. ProClean arbeider målrettet på disse områdene og vi er ofte først ute med nye, innovative og miljøvennlige løsninger.

- Fra daglig renhold til tunellvask! Hva er din utfordring?

Hva skjer hos ProClean?

kvadrat-antibac
Vi leverer desinfeksjon til Kvadrat!
Nyhet / Proclean / Renhold
fasaden-proclean
Besøk oss på Forus!
Om oss / Proclean / Renhold
gulvpleie-proclean
Rengjøring av Squashbanene på Forus Sportssenter!
Om oss / Proclean / Renhold
Hjelp til selvhjelp! Smitteverntiltak på din arbeidsplass.
Hygiene / Proclean / Renhold
handheld-desinfisert-proclean
Hold arbeidsplassen desinfisert og trygg!
Miljøet / Proclean / Renhold
cleanhandle-proclean
Clean Handle, innovativ løsning for begrensing av smittespredning
Hygiene / Proclean / Renhold