Vis eiendommen fra sin beste side! Ta vare på investeringen og sørg for det rette vedlikeholdet. ProClean drifter ditt bygg.

Avdelingen for eiendomsservice tilbyr et bredt spekter av tjenester, og der hvor vi ikke har kompetanse i egne rekker har vi dyktige samarbeidspartnere. ProClean sørger for et årshjul som fungerer for ditt bygg og tar ansvar for å koordinere arbeidet. Fordelene ved å samle tjenestene til ett kontaktpunkt gjør seg gjeldende, også her. 

I samarbeid med kunden utarbeider vi vedlikeholdsplaner som er fornuftige og prisgunstige. Underveis vurderes det fortløpende hva som er mest hensiktsmessig. Med egne vinduspussere, egne altmuligmenn og egen feiebil kan ProClean assistere med ganske mye. 

Utvendig:

 • Fast vinduspuss – Check
 • Årlig eller toårlig fasadevask – Check
 • Feie parkeringsplass – Check
 • Luke ugress / rydde bed / påføre kjemi – Check
 • Årlig vurdering utvendig, vedlikehold – Check
 • Andre Gartnertjenester (samarbeid) – Check
 • Årlig takrennerens – Check
 • Malearbeider (samarbeid) – Check

Innvendig:

 • Enkle vaktmestertjenester – Check
 • Årlig kontroll av X – Check
 • El-kontroll (samarbeid) – Check
 • Småreparasjoner – Check
 • Maling – Check
 • Ommøblering – Check
 • Rørlegger (samarbeid) – Check
 • Og så videre.

Ved å sørge for en standard for renhet også utvendig, vil en hindre at mugg og grønske bygger seg opp og skader bygget utvendig. 


BOOK EN GRATIS BEFARING ELLER KONTAKT oss FOR MER INFO: