Vi har folk som er skikkelig nevenyttige til alt mulig. De kan du hyre fast for en dag i uken, eller når du har sporadiske behov.

Det kan være alt fra å plukke søppel utenfor et senter, til enkle inspeksjonsrunder i et næringsbygg, til å hjelpe med å flytte fra en etasje til en annen. Hvis det blir mer avansert kan vi også koordinere fagfolk, da vi samarbeider med de viktigste håndverksfagene.

VI KAN LAGE ET ÅRSHJUL SOM INNBEFATTER:
 • Skift av lysrør, tennere og lyspærer
 • Rengjøring av lysarmatur
 • Skifte pakninger i vannkraner
 • Åpning av tette sluk/avløp
 • Montering av VVS-utstyr
 • Avfallshåndtering
 • Fjerning/bortkjøring av spesialavfall
 • Reparasjon av låser og sylindere
 • Reparasjon av dører, hengsler o.l.
 • Maling ute/inne
 • Oppussing og rehabilitering av lokaler
 • Feiing, rydding, strøing og salting
 • Høytrykkspyling av fasader og gårdsrom
 • Plenklipping og vedlikehold av grøntanlegg
 • Flytting
 • Ombygging
 • Og mye mer

BOOK EN GRATIS BEFARING ELLER KONTAKT oss FOR MER INFO: