ProClean er store på gulvbehandling. Tepperens er en naturlig del av det. Maskinene funker fortsatt!