Hjelp til selvhjelp

Nå som smitteverndugnaden er i gang igjen for fullt, fortsetter vi å sørge for gode smitteverntiltak i din bedrift/organisasjon. Hold smittespredningen lav ved hyppig håndvask samt gode løsninger for «håndsprit» stasjoner. Det er god service til kunder samt at det gir trygghet til ansatte når vi bedrifter tar ansvar og ivaretar «håndsprit» behovet.

Som et eksempel, så har vi i våre egne lokaler dispensere strategisk plassert for å sørge for god håndhygiene for de som kommer på besøk hos oss og for våre hverdagshelter som er på jobb. Vi har dispensere både ved inngang, i forbindelse med toalettene og i kantinen/kjøkkenkroken. Vi hjelper deg gjerne for å finne en god løsning hos dere. Nedenfor kan du lese om praktiske tiltak som kan være en fordel for de som ferdes i dine lokaler.

BERØRINGSFRI «HÅNDSPRIT» DISPENSER MED PÅFYLL

Vi har sørget for å lagerføre dispensere som dekker våre krav til kvalitet. Vi hjelper deg å velge riktig type dispenser og «håndsprit» system.

DESINFISERING AV BERØRINGSPUNKTER

Hvis du føler at det er områder som er ekstra utsatt, kan vi hjelpe til med å desinfisere disse områdene fortløpende. Du bestemmer intervallene. Vi gjør det flere ganger om dagen hos noen og ukentlig hos andre. Referanse kunder pr i dag er kommuner, skoler, barnehager, sykehjem, sykehus, kjøpesenter, treningssenter med mer. Vi har personell som er opplært med tanke på dette, og de har rett kjemi med seg.

HVIS UHELLET ER UTE – SMITTEVASK

Skulle en i firmaet ditt ha fått korona eller lignende, kan vi assistere med godkjent smittevask. Da kommer vi med topp moderne utstyr og virusdrepende kjemi, og totalt desinfiserer de områdene/rommene som er berørt. Ved smittevask av et rom kan det tas i bruk igjen med det samme vi er ferdige. Vi har kurs i smittevask og jobber med dette daglig.